ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดกิจกรรม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564

ศูนย์อนามัยที่ 1

ศูนย์อนามัยที่ 1 จัดกิจกรรม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 เมื่อวันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานพระอนุญาตให้ วันที่ 4 กรกฎาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยในปี 2564 มีการ จัดกิจกรรม

ศูนย์อนามัยที่ 1

ภายใต้หัวข้อ อนามัยสิ่งแวดล้อมไทยมิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต (New Era of Thai environmental Health towards future Challenges) เพื่อแสดงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งกาครัฐ เอกชน และประชาชน

ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนื กิจกรรมรณรงค์ในหน่วยงานประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแดล้อมป้องกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 การปฏิบัติตามมาตรการการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>