ภาพยนตร์ Armageddon นักขุดเจาะน้ำมัน กึ่งกลางสมุทร

Armageddon ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดฟอร์มใหญ่ แห่งปี ค.ศ. 1998

Armageddon

Armageddon ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดฟอร์มใหญ่ แห่งปี ค.ศ. 1998  แฮรี่ สแตมเปอร์ (บรูซ วิล

ลิส) นัก ขุดเจาะน้ำามัน กึ่งกลางสมุทร ผิดกับ เอ. เจ. (เบน แอ ฟเฟล็ก) ผู้ร่วมทีม ชายหนุ่ม ฝีมือ

เยี่ยม เนื่องจากเป็น คน หุนหัน แล้ว ก็ มา รู้สึกชื่นชอบ กับ เก รซ (ลิฟ ไทเลอร์) ลูกสาวคนงาม

เพียงผู้เดียว ก็เลย ทำให้ความเกี่ยวข้องระหว่างเกรซกับแฮร์ค่อนข้างจะ เย็นชา กัน แต่ว่า กลุ่ม

ของ สแตม เปอ ร์ นับได้ว่าเป็นทีม เจาะน้ำมัน เบอร์ หนึ่ง ของ โลกจู่ๆ มหานครนิวยอร์ก ถูก กระ

หน่า ด้วย อุกกาบาต ไฟ ที่ ประเทศฮ่องกง ก็กำเนิด คลื่นสึนามิ จากอุกกาบาต ดินแดน ทรูแมน (

ใบเสร็จรับเงิน ลี่อบ ทอร์ตัน) ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติพบว่า โลก

มีเวลาเหลือแค่ 18 วันแค่นั้น ก่อน ถูกทำ ลายล้างด้วยดาวหาง ขนาดใหญ่ เท่า เมืองเท็กซัส ที่

กำลังพุ่งตรงลงมา ทางเดียว ที่จะ แก้ได้ เป็น จำต้องฝั่งหัว ระเบิดนิวเคลียร์ ที่ ศูนย์กลางของ

ดาวหางดวงนี้ ซึ่งคนที่ จะทำ ภารกิจ นี้ ได้จะต้องเป็น ผู้ชำนาญ ประเด็นการเจาะเพียงแค่นั้น ซึ่ง

ดินแดน เลือกเอา ทีม ของแฮร์รี่

แฮร์รี่ และก็ ผู้ร่วมทีม ทั้งหมดทั้งปวง มี เวลา ฝึกฝน ที่จะ ดำเนินชีวิต บนอวกาศเพียงแต่ 18 วัน

เพียงแค่นั้น วัน เดินทาง องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ(สหรัฐอเมริกา) ได้ ส่ง

กระสวย อวกาศ 2 ลำชื่อ อินดี เพน เดน ซ์ รวมทั้ง ฟรีดอม โดย ใช้แรงเหวี่ยงจาก แรงดึงดูด ของ

พระจันทร์ เพื่อ ไป ให้ ถึงดาวหาง แม้กระนั้น เมื่อ ไป ถึง แฮร์รี่ แล้วก็ พวกก็ พบว่า การ ขุด พื้นผิว

ดาวหาง นั้น ไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิด ในระหว่างที่เวลาเหลือ น้อย เข้ามา ทุกครั้ง

นำแสดงโดย

บรูซ วิลลิส

ลิฟ ไทเลอร์

เบน แอฟเฟล็ก

โอเวน วิลสัน

บิลลี่ บ็อบ ทอร์นตัน

ไมเคิล คลา

ร์ก ดันแคน

สตีฟ บูเซมี

กำกับการแสดงโดย

ไมเคิล เบย์

อำนวยการสร้างโดย

เจอร์รี่ บรัคไฮเมอร์

ในปี 1998 ได้มีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดาวหางพุ่งชนโลกเช่นเดียวกันเข้า

ฉาย คือ Deep Impact สร้างโดย Paramount Pictures และ DreamWorks และฉาย

ก่อนหน้านั้นเป็นเวลาสองเดือน ทั้งสองเรื่องแตกต่างกันที่ Deep Impact นำเสนอผ่านมุมมอง

ของบุคคลจากหลากหลายอาชีพ แสดงความตื่นตระหนกของคนที่พากันหนีเอาตัวรอด และมี

ความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์มากกว่า ในขณะที่ Armageddon ไปเน้นที่แอ็คชั่น ความรัก

และเร้าอารมณ์ของผู้ชมผ่านเพลงประกอบ และภาพสวยๆ แบบมิวสิกวิดีโอ แต่มีข้อบกพร่องด้าน

ความสมจริงมากกว่า

>>> หนัง hd <<<

เพลงประกอบภาพยนตร์ I Don’t Wanna Miss a Thing ร้องโดย แอโรสมิธ และ Leaving

On A Jet Plane ซึ่งเป็นเพลงเก่าของ จอห์น เดนเวอร์ ราชาเพลงคันทรี ได้รับความนิยมอย่าง

มากในช่วงที่ภาพยนตร์เข้าฉายและยังได้รับความนิยมเรื่อยมา

ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดฟอร์มใหญ่แห่งปี ค.ศ. 1998 เรื่อง Armageddon

Armageddon อาร์มาเก็ดดอน วันโลกาวินาศ

Armageddon 

Armageddon อาร์มาเก็ดดอน วันโลกาวินาศ ได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่มอบข้อคิดแห่งความเสียสละ อันกลาย

เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ รู้สึกว่า คุ้มค่าที่ได้ใช้เวลาดูกว่า 2 ชั่วโมงเศษ ซึ่งบทเพลงที่ขับร้อง

ประกอบในภาพยนตร์ ก็ได้ให้บรรยากาศแห่งความโศกเศร้าเคล้าอารมณ์แห่งน้ำเสียงของศิลปินที่ทำให้ผู้คนจะ

ต้องจดจำภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ในสมุดบันทึกของตนเองไปอีกนาน

แฮร์รี่ สแตมเปอร์ (บรูซ วิลลิส) นักขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล ไม่ถูกกับ เจ.เจ. (เบน แอฟเฟล็ก) สมาชิกชายหนุ่ม

ชำนาญ เนื่องจากว่าเป็น คน บุ่มบ่าม และ มา ชื่นชอบกับ เกรซ (ลิฟ ไทเลอร์) บุตรสาว คนงามเพียงผู้เดียว ก็เลย

ทำให้ความเกี่ยวพัน ระหว่าง เกร ซกับ แฮร์รี่ ค่อนข้างห่างเหิน กัน แต่ว่า กลุ่มของสแตม เปอ ร์ นับว่าเป็น กลุ่ม

ขุด น้ำมันเบอร์ หนึ่ง ของโลก

จู่ๆ มหานครนิวยอร์ก ถูก ถล่ม ด้วย อุกกาบาต ไฟ ที่ฮ่องกงก็กำเนิดคลื่นสึนามิ จากอุกกาบาต แดน ทรูแมน (บิลลี่

บ็อบ ทอร์นตัน) ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ พบว่า โลกมีเวลาเหลือเพียงแค่ 18 วัน

แค่นั้น ก่อน ถูกทำ ลาย ล้าง ด้วย ดาวหางขนาดใหญ่ เท่า เมืองเท็กซัส ที่ กำลังพุ่งตรง ลงมา ทางเดียว ที่จะ แก้

ได้เป็น จำต้อง ฝั่งหัว ระเบิดนิวเคลียร์ที่ ศูนย์กลาง ของดาวหางดวงนี้ซึ่ง คนที่ จะ ทำ ภารกิจ นี้ ได้ ควรเป็น ผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญ ประเด็นการขุด เพียงแค่นั้น ซึ่งดินแดน เลือกเอา กลุ่ม ของแฮร์รี่

แฮร์รี่ แล้วก็ ผู้ร่วมทีม ทั้งปวงมี เวลา ฝืกฝน ที่จะ ดำเนินชีวิต บน อวกาศเพียงแต่ 18 วันเพียงแค่นั้นวัน เดินทาง

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ(สหรัฐอเมริกา)ได้ ส่ง กระสวย อวกาศ 2 ลำชื่อ อินดีเพน เดน ซ์ แล้วก็

ฟรีดอม โดย ใช้แรงเหวี่ยง จาก แรงดึงดูด ของพระจันทร์เพื่อไป ให้ถึงดาวหาง แม้กระนั้น เมื่อ ไป ถึงแฮร์รี่ และ

พวก ก็พบว่า การ เจาะพื้นผิวดาวหางนั้น ไม่ง่าย เหมือนอย่างที่คิด ในตอนที่เวลา เหลือ น้อย เข้ามา ทุกครั้ง

ราวพ.ศ. 2541 ที่ Armageddon อาร์มา เก็ดดอน วัน โลกาวินาศ

ภาพยนตร์ฟอร์ม ยักษ์ แนว วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวัน โลกาพินาศ จากเหตุหายนะ นอก โลก จากดาวหางลูก ใหญ่

มหึมา ที่ กำลังพุ่งเข้าชนโลก แล้วก็จะต้องอาศัย กลุ่ม ผู้กล้า ไป วางระเบิด บน ดาวหาง ก่อนที่จะเกิดเหตุ น่า

สลด ซึ่งผู้แสดงมีชื่อเสียงรับบทบาท อย่าง บ รู ช วิลลิสเบน แอฟแฟค และก็ลิฟ เทเลอร์ อื่นๆอีกมากมาย ร่วม

เล่น อย่างเนืองแน่นอาร์มา เก็ด ดอน วัน โลกาพินาศ ภาพยนตร์ ที่ สะท้อน ความรับผิดชอบและก็การตัดสินใจ

ของ กลุ่ม บุคคล ที่อยู่ ใน ภาวการณ์ คับ ขับ เมื่อ พบเจอ กับเหตุการณ์ เฉพาะหน้า ด้วย บท อัน เด่น ของ บรูชวิ

ลลิส ป้าของสาวสวย อย่าง ลิฟ เทเลอร์ ด้ามจับ พลัด จับ ผลู ตกกระ ได พลอย ขโมยจาก กลุ่ม เจาะ เปลี่ยนเป็น

ทีมเฉพาะกิจ ที่จะจำเป็นต้องเดินทางไปนอก โลก เพื่อ ขุดหลุมวางระเบิด บน ดาวหางลูก ใหญ่ ที่กำลังวิ่งพุ่งเข้า

มา ชน โลก ให้เสร็จ ก่อน กำเนิด ก่อการร้าย

 

ตัวละครหลักในเรื่องอย่างบรูซ วิลลิส ที่มีลูกสาวอย่างลิฟ เทเลอร์ ได้เลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดี ด้วยความรักและ

เอาใจใส่ พยายามถ่ายทอดความคิดและตัวตนของตัวเอง ไปสู่ลูกสาวให้กลายเป็นคนเข้มแข็ง รวมทั้งเขายัง เป็น

หัวหน้าที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นความเป็นแบบอย่างที่ดี และการ

ทำความดีต่อกันในขณะที่มีชีวิตอยู่ จนกระทั่งเขา (บรูซ วิลลิส) เสียสละชีวิตตนเอง เพื่อทำภารกิจอยู่กดระเบิดบน

ดาวหาง แล้วให้เพื่อนร่วมภารกิจอีกหลายคนได้กลับโลกอย่างปลอดภัย ก็เป็นสิ่งเตือนใจว่า การทำดีต่อกันใน

ขณะมีชีวิตอยู่ เป็นสิ่งที่สร้างความสุขและการระลึกถึงใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งได้ทำดีต่อกัน

เหตุการณ์ที่ทีมวางระเบิดบนดาวหางขัดแย้งกัน เรื่องการกดระเบิดตามแผนสำรอง เมื่อไม่สามารถทำตามแผนที่

วางไว้ได้ บรูซ วิลลิส ได้ถกเถียงกับตำรวจที่มาร่วมทำภารกิจว่า ทำไมตำรวจคนนั้นถึงเชื่อฟังคนที่อยู่บนดาวโลก

ที่คอยบังคับให้ระเบิดทำงาน ซึ่งอาจทำลายทุกชีวิตบนดาวหางได้ โดยคนที่อยู่บนโลกอยู่ห่างไกลกับพวกทีมทำ

ภารกิจ ที่อยู่ด้วยกันบนดาวหางตั้งหลายหมื่นพันไมล์ แต่ไม่ยอมไว้ใจและเชื่อคนที่เผชิญชะตากรรมร่วมกัน จนนำ

ไปสู่การตัดฉนวนสายระเบิดได้แบบเส้นยาแดงฝ่าแปด สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการมีสติควบคุมสถานการณ์ และการ

ไว้วางใจต่อการในการตัดสินใจทำภารกิจร่วมกันในภาวะกดดันสูง

บรูซ วิลลิส ในฐานะตัวละครเอก ได้แสดงบทผู้เสียสละชีวิต เพื่อทำภารกิจกู้โลกจนประสบความสำเร็จ ถูกจดจำ

ในฐานะวีรบุรุษ ผู้เป็นตำนาน ที่เรียกน้ำตาจากผู้ชมภาพยนตร์ จากหัวใจแห่งความเป็นผู้เสียสละ สิ่งนี้สะท้อนให้

เห็นว่า ความรับผิดชอบและความเสียสละของบุคคลหนึ่ง สามารถสร้างความทรงจำและแรงบันดาลใจในการสืบ

ต่อสิ่งที่ดีงามได้

หนัง hd