Tropical Garden จัดสวนเมืองร้อนให้สวยเป็นธรรมชาติ

สวนสไตล์ทรอปิคอล Tropical Garden

สวนสไตล์ทรอปิคอล Tropical Garden เป็นรูปแบบของสวนเมืองร้อน ซึ่งเป็นรูปแบบของพรรณไม้ ที่เกิดขึ้นในภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร แวดล้อมไปด้วยสภาพอากาศแบบร้อนชื้น และร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้หลากชนิด สะท้อนภาพบรรยากาศของป่าไม้ ที่เต็มไปด้วยพืชพรรณสีเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีการหยิบนำบรรยากาศของสวนป่าธรรมชาติในพื้นที่เขตร้อนมาใช้ในการจัดสวนตามที่อยู่อาศัย และสถานที่พักผ่อนต่าง ๆ จึงเป็นรูปแบบการจัดสวนที่มีการเลือกนำพรรณไม้เขตร้อนมาปลูกเป็นหลัก โดยเน้นการจำลองบรรยากาศธรรมชาติเข้ามาไว้ในสวนให้มากที่สุด อาจมีการเติมเต็มองค์ประกอบ เพื่อให้มีความใกล้เคียงธรรมชาติ โดยการสร้างน้ำตกจำลอง หรือสร้างบ่อน้ำไหลประกอบเข้าไว้ด้วยกัน ในส่วนพรรณไม้ที่เลือกใช้ในการจัดสวนจะเลือกใช้พรรณไม้เขตร้อนที่มีใบสีเขียวเป็นหลัก หากจะมีการเติมสีสันด้วยไม้ใบเฉดสีอื่นหรือไม้ดอกบ้าง ก็สามารถนำมาปลูกผสมผสานกันได้เล็กน้อย แต่โดยส่วนใหญ่การจัดสวนสไตล์นี้จะเน้นไปที่ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากที่สุดสวนสไตล์ทรอปิคอล Tropical Garden

รูปแบบสวนสไตล์ทรอปิคอลที่ควรรู้

การจัดสวนสไตล์ทรอปิคอลในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมในการนำมาตกแต่งเพิ่มความร่มรื่นให้กับพื้นที่รอบบ้านและสถานที่ต่าง ๆ มีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

 • แบบสวนทรอปิคอลสไตล์สวนป่าธรรมชาติ การจัดสวนสไตล์ทรอปิคอลในรูปแบบนี้จะเน้นการสร้างบรรยากาศ ให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติดั้งเดิม ตามสไตล์สวนป่าเขตร้อนชื้น มีการจัดสวนปลูกต้นไม้หลายระดับ ที่สลับซับซ้อนกันทั้งสูง และต่ำเพื่อให้ใกล้เคียงสวนป่าธรรมชาติมากที่สุด สำหรับรูปแบบของการจัดสวนสไตล์นี้ จะมีความเป็นสวนป่าร้อนชื้นที่มีความชัดเจน การจำลองบรรยากาศของสวนธรรมชาติ จึงมีการนำรูปแบบของน้ำตก บ่อน้ำ หรือธารน้ำมาใช้ในการออกแบบบ้านสวนเข้าไว้ด้วยกัน อาจมีการนำวัสดุธรรมชาติประเภทหิน อิฐ หรือไม้ มาใช้ร่วมกับการจัดสวนสไตล์นี้ เพื่อให้มีบรรยากาศสวยงาม และมีเสน่ห์ลงตัวกับพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น
 • แบบสวนทรอปิคอลสไตล์ผสมผสาน นอกจากการจัดสวนในสไตล์ทรอปิคอลที่เน้นการสร้างบรรยากาศให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดแล้ว ยังมีการนำรูปแบบสวนสไตล์นี้มาประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรม และกลิ่นอายประจำชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสะท้อนรูปแบบการจัดสวน ที่มีความเฉพาะตัวในแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมบาหลี ซึ่งสะท้อนเสน่ห์ความเป็นแบบสวนเมืองร้อน แฝงไว้ด้วยกลิ่นอายแบบบาหลีที่งดงาม หรืออาจมีการนำรูปแบบสวนเมืองร้อนมาผสมผสานเข้ากับเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมของญี่ปุ่น หรือกลิ่นอายแบบยุโรปที่นิยมใช้หินกรวด หรือปูแผ่นพื้นทางเดินในสวน ก็สามารถสร้างความกลมกลืนระหว่างสวนเมืองร้อนให้เข้ากับเสน่ห์ของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศได้อย่างกลมกลืนสวนสไตล์ทรอปิคอล Tropical Garden
 • แบบสวนสไตล์ทรอปิคอลโมเดิร์น สำหรับบ้านยุคใหม่ในปัจจุบัน ก็มีการนำแบบสวนสไตล์นี้ มาใช้ในการตกแต่งพื้นที่รอบบ้าน ให้มีความรื่นรมย์เช่นกัน โดยจะมีการประยุกต์รูปแบบการจัดสวน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของบ้าน ที่มีส่วนใช้สอยค่อนข้างจำกัดมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการจัดสวนเมืองร้อน ที่มีสะท้อนเสน่ห์แบบโมเดิร์นที่มีความทันสมัย จะเน้นการกำหนดพื้นที่ใช้สอยในสวนเป็นหลักก่อน โดยอาจออกแบบบ้านเป็นมุมนั่งเล่น หรือสร้างระเบียงไม้สำหรับใช้นั่งพักผ่อนระหว่างวันในสวน ในส่วนของงานดีไซน์ที่ถูกนำมาใช้สำหรับสวนสไตล์นี้ จะค่อนข้างเน้นความเรียบง่าย เป็นเส้นสายที่ไม่มีความซับซ้อน สำหรับวัสดุอื่น ๆ ที่นำมาใช้ผสมผสานเข้าด้วยกันกับการจัดสวนจะเน้นโทนสีที่มีความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด แต่องค์ประกอบสำคัญคือการเน้นที่วัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นหลักจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล รวมไอเดียจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล รูปจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล

องค์ประกอบของการจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล

สวนสไตล์ทรอปิคอล Tropical Garden

โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบของการจัดสวนสไตล์นี้จะค่อนข้างมีแพทเทิร์นที่มีความคล้ายเคียงกัน ถึงแม้ว่าจะมีการนำรูปแบบอื่นมาผสมผสานเข้าไว้กับการจัดสวนป่าเมืองร้อน แต่ก็ยังสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของการจัดสวนสไตล์ทรอปิคอลได้ดี ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้

 • พรรณไม้เมืองร้อน หัวใจของการจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล คงหนีไม่พ้นเรื่องพรรณไม้ นอกจากการเลือกไม้พื้นถิ่นผสมกับไม้ป่าให้เกิดสีสัน และผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ ดูสวยงามแล้ว การจัดวางก็จำเป็นต้องทำให้น่าสนใจ โดยปลูกไม้ใหญ่เป็นฉาก เพื่อให้เกิดมิติเช่นเดียวกับสวนทั่วไป รวมถึงปลูกไม้ใหญ่เป็นจุดเด่นนำสายตา และให้ร่มเงาที่เหมาะสมแก่ไม้พุ่มชั้นล่างซึ่งชอบแสงแดดรำไรด้วย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันของต้นไม้ในธรรมชาติ ต้นไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการจัดสวนแบบร้อนชื้น จะเป็นพรรณไม้ที่มีความเหมาะสม กับการปลูกในสภาพอากาศร้อนชื้น ซึ่งนอกจากการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างบรรยากาศตามสไตล์สวนธรรมชาติแล้ว การจัดสวนสไตล์ทรอปิคอลในปัจจุบันยังนิยมปลูกเพื่อประโยชน์ใช้สอยไปพร้อมกัน โดยแบ่งพรรณไม้ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

– ต้นไม้ขนาดใหญ่ การจัดสวนในสไตล์ทรอปิคอลจะมีการสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นธรรมชาติเหมือนสวนป่าจำลอง จึงมีการเลือกใช้พรรณไม้ที่มีขนาดใหญ่มาใช้ในการจัดสวน เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยควรเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป เพื่อให้พื้นที่โดยรอบมีความร่มรื่นและสามารถให้ร่มเงากับพื้นที่รอบบ้านได้ดี

-ต้นไม้พุ่ม นอกจากต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วยังนิยมเลือกใช้พรรณไม้พุ่มในการตกแต่งสวนสไตล์ทรอปิคอล เพื่อสร้างจุดสนใจให้มุมสวนโดดเด่นมากยิ่งขึ้น โดยพรรณไม้ประเภทนี้จะช่วยกำหนดขอบเขตและทิศทางของการจัดสวนว่าควรอยู่ในทิศทางใดอีกด้วย ซึ่งสามารถเลือกใช้ไม้พุ่มที่ปลูกสลับกันไปตั้งแต่ไม้พุ่มทรงเตี้ยจนถึงขนาดของไม้พุ่มที่มีระดับความสูงเพิ่มมากขึ้น

-ไม้คลุมดิน อีกหนึ่งชนิดของพรรณไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล คือการปลูกไม้คลุมดิน ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่มีความสูงไม่เกิน 30 ซม. โดยนิยมนำมาปลูกเพื่อช่วยยึดเกาะการพังทลายของหน้าดิน อีกทั้งยังนิยมใช้ปลูกเพื่อประดับหน้าดินให้สวยงามและมีความกลมกลืนระหว่างระดับความสูงของต้นไม้ที่มีขนาดลดหลั่นแตกต่างกัน

-ไม้น้ำ บางพื้นที่อาจมีการนำรูปแบบของธารน้ำตกหรือบ่อน้ำขนาดย่อมมาตกแต่งร่วมกับการจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล ซึ่งจะมีการปลูกไม้น้ำตามแนวธารน้ำตกในสวน เพื่อเติมเต็มความร่มรื่นให้พื้นที่สีเขียวมีความเป็นธรรมชาติตามสไตล์แบบสวนเมืองร้อน หรือในบางครั้งอาจมีการนำไม้น้ำปลูกไว้ในบ่อน้ำด้วยเช่นกัน

-ไม้อิงอาศัย เพื่อเติมเต็มความเป็นธรรมชาติให้พื้นที่ภายในสวนมีความใกล้เคียงกับบรรยากาศสวนป่ามากที่สุด อาจลองหาพรรณไม้ประเภทไม้อิงอาศัยมาปลูกตกแต่งร่วมกับร่วมกับต้นไม้ใหญ่ เพื่อสร้างบรรยากาศตามสไตล์สวนป่าที่เต็มไปด้วยพืชพรรณไม้อย่างไม่เป็นระเบียบมากนัก เช่น เฟิน ชายผ้าสีดา เคราฤาษี ฯลฯ

– ไม้เลื้อย ไม่เพียงแค่การผสมผสานพรรณไม้ประเภทไม้อิงอาศัยเท่านั้น แต่ยังมีการนำไม้เลื้อยมาใช้ในการตกแต่งสวนเมืองร้อนเช่นกัน ซึ่งสามารถปลูกพรรณไม้ชนิดนี้เพื่อสร้างร่มเงาให้กับมุมสวน โดยนำมาปลูกบนศาลาเพื่อใช้สำหรับบังแสงแดด หรือปลูกเลื้อยตามซุ้มรั้วไม้รอบบ้าน เป็นต้น

 • บ่อน้ำ ธารน้ำ และน้ำตก เอกลักษณ์ของการจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล คือเสน่ห์ของบรรยากาศสวนที่มีความร่มรื่น เป็นธรรมชาติในแบบสวนป่าเขตร้อนชื้น ซึ่งเต็มไปด้วยพืชพรรณไม้สีเขียวธรรมชาติ ที่เจริญเติบโตอยู่ตามแนวป่าเขาและลำธารน้ำตก จึงมักพบการนำรูปแบบของธารน้ำ น้ำตก และบ่อน้ำมาใช้ร่วมกับการจัดสวนสไตล์นี้ ซึ่งจะพบตามสถานที่ที่มีการจัดสวนทรอปิคอลสไตล์ป่าธรรมชาติ โดยควรเป็นพื้นที่มี Space ค่อนข้างกว้างขวาง เพื่อให้มุมสวนมีพื้นที่สำหรับการสร้างธารน้ำตกธรรมชาติ แต่หากเป็นพื้นที่ขนาดจำกัด ที่ไม่ได้มี Space ขวางมากนัก แนะนำให้เลือกตกแต่งสวนด้วยอ่างน้ำล้นหรือขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก ๆ จะเหมาะสมมากกว่า สำหรับตำแหน่งที่เหมาะสมกับการทำบ่อน้ำหรือสร้างธารน้ำเลียนแบบธรรมชาติ แนะนำว่าควรออกแบบบ้านไว้ในบริเวณที่สามารถเชื่อมต่อมุมมองจากพื้นที่นั่งเล่นในสวนได้อย่างชัดเจน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการผ่อนคลายในสวนให้รื่นรมย์มากกว่าเดิมการจัดสวนแบบทรอปิคอล
 • วัสดุตกแต่งสวน สำหรับการเลือกใช้วัสดุชนิดอื่นในการตกแต่งสวนสไตล์ทรอปิคอลจะเน้นวัสดุที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะนำมาใช้ตกแต่งเป็นพื้นทางเดินในสวนหรืออาจนำมาใช้กรุตกแต่งกำแพงรอบบ้าน เป็นต้น ซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุต่าง ๆ ดังนี้-แผ่นหินทางเดิน แบบสวนทรอปิคอลส่วนใหญ่จะมีการออกแบบบ้านทางเดินในสวน เพื่อความสะดวกสบายในการเข้าถึงเพื่อใช้งานในสวน โดยมีการนำแผ่นหินธรรมชาติมาปูเป็นแนวทางเดินหลากหลายรูปแบบตามดีไซน์ของสวนที่กำหนดไว้ให้เข้ากับสถานที่นั้น แต่ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากคือการใช้หินกาบขนาดใหญ่มาตกแต่งเป็นทางเดินในสวน ซึ่งสามารถมอบความรู้สึกที่มีความเป็นธรรมชาติได้ดี อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่มีความกลมกลืนกับสวนธรรมชาติอย่างลงตัว- อิฐดินเผา นอกจากการนำแผ่นหินธรรมชาติมาใช้ในการตกแต่งสวนแล้ว การจัดสวนสไตล์ทรอปิคอลยังมีการนำวัสดุอิฐดินเผา ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีมีคุณสมบัติในการเก็บความชื้นได้ดีมาใช้ในการตกแต่งสวนอีกด้วย โดยอาจนำมาปูตกแต่งเป็นพื้นทางเดินแทนหินธรรมชาติ หรืออาจใช้วางเป็นแนวกำหนดทิศทางในการปลูกต้นไม้ในสวนก็ได้เช่นกัน

  สวนสไตล์ทรอปิคอล Tropical Garden

  หินกรวด ในบางพื้นที่อาจมีการนำหินกรวดมาตกแต่งลงบนหน้าดินในบริเวณที่ไม่ได้ปลูกต้นไม้  หรืออาจใช้ตกแต่งเพื่อเชื่อมต่อ Space ระหว่างแผ่นหินทางเดินให้มีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น

ขอนไม้ ตอไม้หรือขอนไม้จากต้นไม้ที่ตายแล้วดูเหมือนไม่มีค่า แต่เมื่อนำมาแต่งสวน            สไตล์ทรอปิคอล กลับสร้างบรรยากาศความน่าสนใจได้เป็นอย่างดี มักนำมาขุดทำเป็น            กระถาง ( Tree Stump Planters)  วางแนวตั้งจัดเป็นกลุ่ม หรือนำมาวางเป็นพร็อพ                  ตกแต่งตามยาวแนวนอนก็ได้ หากไม่มีขอนไม้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นไม้หมอนรถไฟ หรือ          ไม้หมอนรถไฟที่ทำเลียนแบบจากคอนกรีต หรือสามารถเลือกกระเบื้องปูพื้นที่มีลวดลาย          เลียนแบบจากไม้มาใช้ก็ได้เช่นกันสวนสไตล์ทรอปิคอล Tropical Garden

แผ่นทางเดิน
เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ เพราะทำหน้าที่ช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ใช้งานให้ต่อเนื่อง              ถึงกัน แผ่นทางเดินมีให้เลือกหลายชนิดวัสดุ ควรเลือกชนิดที่ให้ความรู้สึกกลมกลืนไป            กับสวนรอบ ๆ อาทิ แผ่นทางเดินหินกาบ, ไม้หมอนหรือศิลาแลง ซึ่งแผ่นทางเดินจาก              ธรรมชาติเหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่สามารถกักเก็บความชื้นได้นาน ทำให้พื้นที่สวนมีความ         ชุ่มชื่น แต่ข้อด้อยคือ รูปทรงและลวดลายแต่ละแผ่นจะไม่เหมือนกัน รวมทั้งผิวสัมผัสที่           อาจสึกกร่อนตามธรรมชาติจนคมหรือแตกและลื่นเมื่อถูกความชื้นสะสมนาน ๆ

ทำความรู้จัก ประเภทของ สวนสไตล์โมเดิร์น แบบไหนที่ใช่เรา

 • เฟอร์นิเจอร์ในสวน มากกว่าการเพิ่มความน่าสนใจให้มุมสวนโดดเด่นมากขึ้นแล้ว การนำเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งเป็นมุมนั่งเล่นในสวน ยังช่วยทำให้ใช้งานสวนสไตล์ทรอปิคอลได้อย่างเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยส่วนมากจะมีการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ประเภทไม้ หรือหินเป็นหลัก เพื่อสร้างบรรยากาศภายในสวนให้มีความกลมกลืนอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด หรือหากมีการผสมผสานวัสดุธรรมชาติเข้ากับวัสดุชนิดอื่น ก็จะเน้นความกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นหลัก โดยการเลือกใช้เหล็กโทนสีเข้มที่ไม่โดดเด่นจากธรรมชาติมากเกินไปมาใช้ในการตกแต่งสวน ก็จะช่วยทำให้เฟอร์นิเจอร์มีความกลมกลืนกับการจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล ที่มีความเป็นธรรมชาติอย่างลงตัวสวนสไตล์ทรอปิคอล Tropical Garden
 • ระบบพ่นหมอกเพิ่มความชุ่มฉ่ำ เนื่องจากการจัดสวนในสไตล์ทรอปิคอลจะเป็นแบบสวนเมืองร้อนที่ค่อนข้างมีความชุ่มฉ่ำ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในสวนให้เย็นลงสำหรับการปลูกต้นเฟิร์น มอส และพืชพรรณชนิดอื่น โดยควรติดตั้งในบริเวณที่ไม่หันหน้าไปทางมุมนั่งเล่นในสวน เพื่อให้ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนรู้สึกสบายและปราศจากไอละอองน้ำมารบกวนใจ

เทคนิคดูแลสวนสวย

การจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล ไม่ได้เป็นแบบสวนที่มีรูปทรงชัดเจน แต่จะเน้นการปลูกพืชพรรณไม้ให้มีความเป็นอิสระ และดูเป็นสวนป่าธรรมชาติมากที่สุด มีการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดรวมกัน แม้จะไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ แต่เมื่อเวลาผ่านไปและต้นไม้เจริญเติบโตมากขึ้น ก็ควรมีการดูแลพืชพรรณไม้ในสวนให้สวยงามตามความเหมาะสมสวนสไตล์ทรอปิคอล Tropical Garden

 • การรดน้ำต้นไม้ พรรณไม้ส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดสวนสไตล์ทรอปิคอลจะเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นและชอบน้ำ จึงควรมีการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด หรืออาจติดตั้งสปริงเกลอร์ไว้สำหรับรดน้ำตามเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการดูแลรดน้ำต้นไม้ได้มากขึ้น
 • แสงสว่างที่เหมาะสม แสงสว่างนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล เมื่อต้นไม้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นจนเริ่มแน่นหนา ก็อาจทำให้แสงสว่างไม่สามารถส่องผ่านไปยังต้นไม้ที่มีขนาดรองลงมาได้อย่างทั่วถึง จึงควรมีการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ให้เป็นรูปทรงพุ่มสวยงาม เพื่อให้แสงสว่างจากธรรมชาติ สามารถส่องผ่านไปยังต้นไม้อื่น ๆ ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
 • การบำรุงต้นไม้ เมื่อปลูกต้นไม้ไปสักระยะหนึ่ง จำเป็นต้องมีการบำรุงต้นไม้ และดินให้มีความสมบูรณ์ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมของพืชพรรณไม้ในสวน โดยควรเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักในการบำรุงต้นไม้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีแล้ว ยังเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้มีความร่วนซุย และเกิดการถ่ายเทอากาศในดินที่ดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างสมบูรณ์

เพียงแค่เข้าใจหลักในการจัดสวนสไตล์ทรอปิคอล และเรียนรู้เทคนิคในการดูแลสวนให้สวยงาม ก็จะช่วยทำให้แบบสวนสวยสไตล์นี้มีความเป็นธรรมชาติ และพร้อมเติมเต็มอาคารหรือสถานที่อยู่อาศัยให้เต็มไปด้วยความรื่นรมย์ทุกเวลา

อ่านบทความน่าสนใจเกี่ยวกับบ้านถัดไป ออกแบบบ้านร้อนให้เย็นตั้งแต่พื้นจรดหลังคา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>